W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego jako obrońcy sprawie karnej przeciwko lekarzowi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wągrowcu sąd uniewinnił lekarza reprezentowanego przez Kancelarię od zarzucanego mu przestępstwa narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawa dotyczyła rzekomego nierozpoznania u 18-letniej pacjentki tętniaka mózgu. W ramach postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę zostały powołane dwa zespoły biegłych, przy czym każdy z nich wydał skrajnie odmienną opinię. Dopiero przeprowadzona przed sądem konfrontacja biegłych pozwoliła wyeliminować wątpliwości i doprowadzić do uniewinnienia.