Sukcesem zakończyło się prowadzone przez adw. Macieja Obrębskiego postępowanie sądowe o zniesienie współwłasności niemal 200-hektarowej nieruchomości rolnej nabytej przez rolników indywidualnych już na podstawie nowych przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi (Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego). Z uwagi na fakt, iż dla sprzedającego było bardzo istotne tempo realizacji transakcji, siedmiu kupujących rolników nie miało możliwości dokonania podziału nieruchomości przed jej nabyciem i w konsekwencji byli zmuszeni kupić udziały w prawie własności. Zniesienie współwłasności okazało się jednak problematyczne. Notariusze odmówili bowiem dokonania tego, wskazując, że zniesienie współwłasności oznacza ponowne nabycie nieruchomości, co jest niezgodne z ustawowym 10-letnim od dnia jej nabycia zakazem zbywania nieruchomości. Dopiero stosowna argumentacja przed sądem, w tym przedstawienie dodatkowych umów, pozwoliło uzyskać oczekiwane przez współwłaścicieli rozstrzygnięcie.