Na wniosek sąsiadów nieruchomości reprezentowanych przez r.pr. Konrada Figurskiego Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto zgłosiła swój udział w procedurze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic w centrum Poznania. Skutkiem powyższego podczas sesji w dniu 27 marca 2018 r. Rada Miasta Poznania postanowiła o usunięciu tego punktu z porządku obrad.

Z relacją prasową można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://plus.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/a/prokuratura-interesuje-sie-projektem-planu-miejscowego-u-zbiegu-ulic-polwiejskiej-oraz-krysiewicza-w-poznaniu,13048175