W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego oraz r.pr. Konrada Figurskiego sprawie o ustalenie członkostwa w spółdzielni rolniczej, sąd okręgowy potwierdził wbrew stanowisku spółdzielni, że ponad dwadzieścia osób jest nieprzerwanie członkiem tejże spółdzielni. Zarząd stał na stanowisku, że ich członkostwo ustało wskutek zwrócenia im wkładu gruntowego i w pewnych przypadkach zaprzestaniem pracy na rzecz spółdzielni. Sąd nie podzielił tego poglądu i wskazał, że nie jest dopuszczalne domniemanie utraty statusu członka.