W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego sprawie o wydanie zespołu dworsko-parkowego w powiecie gnieźnieńskim mimo odmowy nadleśnictwa, które było dotychczasowym właścicielem obiektu, wydania nieruchomości, Skarb Państwa reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej zawarł ugodę sądową ze spadkobiercą dawnego właściciela majątku ziemskiego i protokolarnie przekazał mu zespół. Należy podkreślić, iż nadleśnictwo podniosło zarzut zasiedzenia nieruchomości. Jednakże wnikliwie przeprowadzona przez Kancelarię kwerenda archiwalna pozwoliła odnaleźć dokumenty potwierdzające zawieszenie wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do spadkobiercy w okresie PRL, a nadto wykazać złą wiarę dotychczasowego posiadacza nieruchomości.