W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego sprawie nieruchomości położonej w Żernikach (gmina Września, powiat wrzesiński) wojewoda wydał decyzję o stwierdzeniu niepodpadania tej nieruchomości pod przepisy Dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z 1944 r. Postępowanie było skomplikowane z uwagi na trudności w ustaleniu dokładnego położenia dawnego zespołu dworsko-parkowego. Wnikliwa kwerenda archiwalna przeprowadzona przez Kancelarię oraz zasięgnięcie opinii geodety doprowadziły jednak do wydania pozytywnego rozstrzygnięcia dla klientów Kancelarii. Decyzja Wojewody jest ostateczna.