100 lat APW dniu 14 lutego 2019 roku na współorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach konferencji z okazji 100-lecia Archiwów Państwowych adw. Maciej Obrębski wygłosił referat z zakresu uregulowania stanu prawnego państwowych zasobów archiwalnych. Poszczególne sesje stanowiły okazję do dyskusji nad obecnymi problemami polskiej archiwistyki.