Zespół Kancelarii powiększył się o dwóch studentów Prawa poznańskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: Julię Kolendę oraz Michała Szudrowicza, beneficjenta Stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów. Swoje zainteresowania rozwijają m.in. angażując się w prace Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego oraz Koła Naukowego Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Posługują się językiem angielskim i hiszpańskim.