W sprawie prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego oraz r.pr. Konrada Figurskiego Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję ustalającą rekompensatę z tytułu pozostawienia mienia poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa dotyczy czynszowej kamienicy w Wilnie z 27 lokalami mieszkalnymi oraz co najmniej 4 użytkowymi wraz z zapleczem gospodarczym. Sukces w tej sprawie jest również warty odnotowania z tego względu, że nie wszyscy spadkobiercy dochowali terminu złożenia wniosku o rekompensaty, który upłynął 31 grudnia 2008 roku. Jednak na kanwie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2017 roku, rozstrzygającej, że złożenie wniosku przez chociażby jednego spadkobiercę w przewidzianym terminie sprawia, że pozostali współspadkobiercy zachowują swoje roszczenie, udało się uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie dla wszystkich spadkobierców.