W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego sprawie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania umorzył w całości postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal zamieszkania zbiorowego.

Postępowanie było prowadzone wskutek anonimowego zgłoszenia o samowolnej przebudowie budynku jednorodzinnego na poznańskich Jeżycach i przekształceniu go w dom studencki. Dzięki pomocy Kancelarii udało się wykazać bezpodstawność tych zarzutów między innymi odwołując się do archiwalnych akt pozyskanych z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

Wskutek wydanej decyzji klient Kancelarii nie będzie musiał uiszczać opłaty legalizacyjnej, która mogła wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.