Adw. Maciej Obrębski wziął udział w II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej” zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Podczas konferencji badacze dzielili się wiedzą dotyczącą dziejów, charakteru i zasobów poszczególnych kolekcji prywatnych przechowujących do roku 1939 stare druki i rękopisy XV-XVIII w. oraz zaprezentowali losy wybranych zespołów książek i pojedynczych cymeliów pochodzących z tych bibliotek. Nie zabrakło też czasu aby omówić źródła służące do prowadzenia badań nad księgozbiorami historycznymi.