brońW prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego oraz apl. rad. Bartosza Czupryniaka sprawie o popełnienie wykroczenia polegającego na przesłaniu z Brazylii do Polski broni palnej z pominięciem wyznaczonego operatora pocztowego oraz bez wymaganego zaświadczenia konsula Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Rejonowy w Gdyni prawomocnie uniewinnił klienta Kancelarii od zarzucanego mu czynu oraz umorzył postępowanie w pozostałym zakresie.

W ocenie Sądu, uniewinnienie klienta Kancelarii wynikało z faktu, że swoim zachowaniem nie wypełnił znamion czynu zabronionego. Broń palna została bowiem przesłana do Polski w kontenerze oceanicznym, nie zaś przywieziona osobiście przez klienta. Umorzenie postępowania wynikało zaś z faktu wystąpienia bezwzględnej, ujemnej przesłanki procesowej, tj.  przedawnienia orzekania.

Obraz Nikola Belopitov z Pixabay