lasW sprawie prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego wspólnie z r.pr. Romanem Radosławem Gospodarczykiem, Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł o obowiązku wydania przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Potrzebowice działającego w imieniu Skarbu Państwa 43 ha lasów, które zostały odebrane właścicielom bezpośrednio po wojnie wbrew postanowieniom Dekretu o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.

Sukces jest satysfakcjonujący, bowiem w złożonym dowodowo procesie udało się wykazać, że przedwojenny las był podzielony na parcele leśne o powierzchni poniżej 25 ha każda. Sprawa wymagała ustalenia jakiego rodzaju użytki znajdowały się na poszczególnych częściach nieruchomości w 1944 roku, gdyż obecny układ jest odmienny od ówczesnego. Pomogły w tym m.in. odnalezione przez Kancelarię podczas kwerendy zdjęcia lotnicze z drugiej połowy lat 40. XX w. Od wyroku nie przysługuje skarga kasacyjna.