Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek, tj. 19 kwietnia 2019 r.  Kancelaria będzie nieczynna. W pozostałe dni Wielkiego Tygodnia zapraszamy w zwykłych godzinach otwarcia.

Czytaj więcej

Przedwojenny majątek Rozwady (powiat przysuski) został przejęty na własność Skarbu Państwa na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 roku o przejęciu niektórych lasów (który stanowił jeden z dekretów nacjonalizacyjnych, obok…

Czytaj więcej

Zespół Kancelarii powiększył się o dwóch studentów Prawa poznańskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: Julię Kolendę oraz Michała Szudrowicza, beneficjenta Stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów. Swoje zainteresowania rozwijają m.in. angażując się…

Czytaj więcej

Prowadzoną przez adw. Macieja Obrębskiego sprawę dawnego zespołu pałacowo-parkowego, położonego w Grodźcu (gmina Grodziec, powiat koniński), udało się zakończyć ujawnieniem w księdze wieczystej prawa własności, przysługującego spadkobiercom przedwojennego właściciela. Z pozoru prosty wniosek o wpis…

Czytaj więcej

W dniu 14 lutego 2019 roku na współorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach konferencji z okazji 100-lecia Archiwów Państwowych adw. Maciej Obrębski wygłosił referat z zakresu uregulowania…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego i r. pr. Konrada Figurskiego sprawie przedwojennego tartaku położonego w Grodźcu (gmina Grodziec, powiat koniński) wojewoda wydał decyzję o stwierdzeniu niepodpadania nieruchomości, na której był on zlokalizowany, pod przepisy…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego sprawie nieruchomości położonej w Żernikach (gmina Września, powiat wrzesiński) wojewoda wydał decyzję o stwierdzeniu niepodpadania tej nieruchomości pod przepisy Dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z 1944 r. Postępowanie było…

Czytaj więcej

Na prośbę Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Maciej Obrębski sporządził opinię prawną zawierającą uwagi dotyczące projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dot. nieruchomości warszawskich oraz zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami…

Czytaj więcej

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 i 31 grudnia Kancelaria będzie nieczynna. W pozostałe dni zapraszamy w zwykłych godzinach otwarcia.

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego oraz r.pr. Konrada Figurskiego sprawie o ustalenie członkostwa w spółdzielni rolniczej, sąd okręgowy potwierdził wbrew stanowisku spółdzielni, że ponad dwadzieścia osób jest nieprzerwanie członkiem tejże spółdzielni. Zarząd stał na…

Czytaj więcej