Aktualności

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego sprawie o wydanie zespołu dworsko-parkowego w powiecie gnieźnieńskim mimo odmowy nadleśnictwa, które było dotychczasowym właścicielem obiektu, wydania nieruchomości, Skarb Państwa reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej zawarł ugodę sądową…

Czytaj więcej

Na wniosek sąsiadów nieruchomości reprezentowanych przez r.pr. Konrada Figurskiego Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto zgłosiła swój udział w procedurze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic w centrum Poznania. Skutkiem powyższego podczas sesji w…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez r.pr. Konrada Figurskiego sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie przesądził o wadliwości dokumentacji projektowej. Sąsiedzi obiektu doprowadzili również do stwierdzenia nieważności decyzji o warunków zabudowy i…

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek Kancelaria będzie nieczynna.

Czytaj więcej

Sukcesem zakończyło się prowadzone przez adw. Macieja Obrębskiego postępowanie sądowe o zniesienie współwłasności niemal 200-hektarowej nieruchomości rolnej nabytej przez rolników indywidualnych już na podstawie nowych przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi (Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego)….

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego jako obrońcy sprawie karnej przeciwko lekarzowi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wągrowcu sąd uniewinnił lekarza reprezentowanego przez Kancelarię od zarzucanego mu przestępstwa narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo…

Czytaj więcej

Prawomocnym, korzystnym dla następców prawnych orzeczeniem sądu zakończył się proces reaktywacji przedwojennej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która została przepisana z Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowego. Była ta niezmiernie złożona procedura z uwagi na…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego i r.pr Konrada Figurskiego sprawie lasów wchodzących w skład dawnego majątku ziemskiego Kociałkowa Górka (powiat poznański) wojewoda wydał decyzję o stwierdzeniu niepodpadania tychże lasów pod reformę rolną. Decyzja ta…

Czytaj więcej

Skala nieprawidłowości, które miały miejsce w sprawach dotyczących nieruchomości objętych dekretem o własności i użytkowaniu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy wywołała reakcję ustawodawcy i zmiany w przepisach. Błędy urzędników warszawskiego ratusza…

Czytaj więcej

W dniu 22 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy wydał korzystny wyrok dotyczący obrotu nieruchomościami rolnymi pomiędzy osobami bliskimi. Dzięki niemu usunięte zostały wątpliwości co do możliwości zbycia nieruchomości rolnej nabytej według nowych zasad na rzecz…

Czytaj więcej