Aktualności

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w prowadzonej przez adw. Maciej Obrębskiego i r.pr. Arkadiusza Kanigowskiego stwierdził nieważność pierwszej z dwóch decyzji dotyczących przejścia własności gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w związku z rzekomym zrzeczeniem…

Czytaj więcej

Adw. Maciej Obrębski wziął udział w zorganizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków szkoleniu dla muzealników z zakresu ustalania proweniencji dzieł sztuki. Było ono prowadzone przez ekspertów uczestniczących między innymi w procesie odzyskania „Pomarańczarki”…

Czytaj więcej

W minionym tygodniu Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o niepodpadaniu pod reformę rolną zespołu dworsko-parkowego w Jerzynie, gmina Pobiedziska, powiat poznański. Trudnością w sprawie była niemożność odnalezienia świadków, którzy mogliby potwierdzić brak związku funkcjonalnego pomiędzy zespołem…

Czytaj więcej

W dniu dzisiejszym adw. Maciej Obrębski udzielił wywiadu dla telewizji dziennika Rzeczpospolita na temat nowych rozwiązań w prawie budowlanym. Przedmiotem rozmowy była możliwość budowy domów jednorodzinnych w oparciu wyłącznie o zgłoszenie i ryzykach z tym…

Czytaj więcej

W prowadzonych przez adw. Macieja Obrębskiego sprawach o stwierdzenie niepodpadania pod reformę rolną zostały wydane dwie ostateczne i prawomocne decyzje dotyczące zespołów pałacowo-parkowych w Studzieńcu (powiat płocki) i Czerwonej Wsi (powiat kościański). Dzięki wnikliwie przeprowadzonej…

Czytaj więcej

W sprawie prowadzonej przez radcę prawnego Konrada Figurskiego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił decyzję Wojewody Wielkopolskiego w sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych. Sąd przychylił się do stanowiska skarżących, zgodnie z którym po…

Czytaj więcej

W sprawie prowadzonej przez r.pr. Konrada Figurskiego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nałożył na Komisję Regulacyjną do spraw gmin wyznaniowych żydowskich grzywnę w związku z odmową udostępnienia dokumentów dotyczących nieruchomości położonych w Swarzędzu. Sąd stwierdził,…

Czytaj więcej

W dniach 18-19 maja 2017 roku odbyła się zorganizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Wolsztyn konferencja z zakresu architektury rezydencjonalnej w Wielkopolsce. Przedmiotem obrad były zagadnienia dotyczące zarówno…

Czytaj więcej

Adw. Maciej Obrębski został powołany na członka nowoutworzonej Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zadaniem tejże Komisji będzie opiniowanie projektów aktów prawnych, a także zgłaszanie rozwiązań legislacyjnych. Adw. Maciej Obrębski specjalizując się w sprawach dotyczących…

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek Kancelaria będzie nieczynna.

Czytaj więcej