Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 i 31 grudnia Kancelaria będzie nieczynna. W pozostałe dni zapraszamy w zwykłych godzinach otwarcia.

Czytaj więcej

Zespół Kancelarii powiększył się o kolejnego prawnika. Beniamin Rozczyński ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie oraz studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu…

Czytaj więcej

„V4 Human Rights Review” to wspólna inicjatywa prawników krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Słowacji, Węgier i Polski) dla uczczenia 30. rocznicy upadku rządów komunistycznych i początku drogi tych państw do demokracji liberalnej. Ukazujące się kwartalnie czasopismo…

Czytaj więcej

Adw. Maciej Obrębski wziął udział w II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej” zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Podczas konferencji badacze dzielili się wiedzą dotyczącą dziejów, charakteru i zasobów poszczególnych kolekcji…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego sprawie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania umorzył w całości postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal zamieszkania zbiorowego. Postępowanie było prowadzone wskutek anonimowego zgłoszenia…

Czytaj więcej

W sprawie prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego oraz r.pr. Konrada Figurskiego Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję ustalającą rekompensatę z tytułu pozostawienia mienia poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa dotyczy czynszowej kamienicy w Wilnie z 27 lokalami…

Czytaj więcej

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek, tj. 19 kwietnia 2019 r.  Kancelaria będzie nieczynna. W pozostałe dni Wielkiego Tygodnia zapraszamy w zwykłych godzinach otwarcia.

Czytaj więcej

Przedwojenny majątek Rozwady (powiat przysuski) został przejęty na własność Skarbu Państwa na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 roku o przejęciu niektórych lasów (który stanowił jeden z dekretów nacjonalizacyjnych, obok…

Czytaj więcej

Zespół Kancelarii powiększył się o dwóch studentów Prawa poznańskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: Julię Kolendę oraz Michała Szudrowicza, beneficjenta Stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów. Swoje zainteresowania rozwijają m.in. angażując się…

Czytaj więcej

Prowadzoną przez adw. Macieja Obrębskiego sprawę dawnego zespołu pałacowo-parkowego, położonego w Grodźcu (gmina Grodziec, powiat koniński), udało się zakończyć ujawnieniem w księdze wieczystej prawa własności, przysługującego spadkobiercom przedwojennego właściciela. Z pozoru prosty wniosek o wpis…

Czytaj więcej