Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2015 roku Kancelaria będzie nieczynna.

Czytaj więcej

Na łamach czwartkowego (z 10 grudnia 2015 roku) wydania Rzeczpospolitej ukazał się komentarz adw. Macieja Obrębskiego w sprawie inicjatywy politycznej lokowania wsi na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Link do artykułu: Minister rolnictwa chce zakładać nowe wsie…

Czytaj więcej

Podczas uroczystych obchodów XXV-lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, które miały miejsce w dniu 4 grudnia 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, adw. Maciej Obrębski otrzymał wyróżnienie oraz medal za szczególne zasługi w świadczeniu pomocy prawnej…

Czytaj więcej

Na łamach Rzeczpospolitej z dnia 20 listopada 2015 roku ukazał się komentarz adw. Macieja Obrębskiego w kwestii możliwych skutków kolejnej nowelizacji Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego regulującej sprzedaż gruntów rolnych. Link do artykułu: PiS ograniczy…

Czytaj więcej

W dniach 19-20 listopada 2015 roku r.pr. Konrad Figurski wziął udział w konferencji „Problemy rozwoju małych miast” zorganizowanej przez Związek Miast Polskich. Jej przedmiotem były aktualne problemy samorządów małych miast, a także zagadnienia związane z…

Czytaj więcej

W dniu 17 listopada 2015 roku adw. Maciej Obrębski przeprowadził dla adwokatów będących członkami Wielkopolskiej Izby Adwokackiej szkolenie z zakresu regulacji prawnych dotyczących sprzedaży gruntów rolnych w świetle nowej Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowe…

Czytaj więcej

W dniach od 28 do 30 października 2015 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ziemiaństwo polskie na emigracji po 1939 roku”. Jej organizatorami byli Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oraz Fundacja…

Czytaj więcej

Radca prawny Konrad Figurski w dniu 28 października 2015 roku wziął udział w X Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” zorganizowanym przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich. W…

Czytaj więcej

Na łamach wydania Rzeczpospolitej z dnia 28 października 2015 roku został zamieszczony komentarz adwokata Macieja Obrębskiego w sprawie możliwości korzystania przez dzierżawców gruntów rolnych z prawa pierwokupu i prawa pierwszeństwa nabycia po dniu 1 stycznia…

Czytaj więcej

Tylko do końca 2015 roku można składać wnioski o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek wpisanych do Rejestru Handlowego. Jest to termin prawa materialnego i nie będzie podlegać przywróceniu. Po tej dacie, nawet jeśli przedwojenna…

Czytaj więcej