Aktualności

W dniu 14 lutego 2019 roku na współorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach konferencji z okazji 100-lecia Archiwów Państwowych adw. Maciej Obrębski wygłosił referat z zakresu uregulowania…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego i r. pr. Konrada Figurskiego sprawie przedwojennego tartaku położonego w Grodźcu (gmina Grodziec, powiat koniński) wojewoda wydał decyzję o stwierdzeniu niepodpadania nieruchomości, na której był on zlokalizowany, pod przepisy…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego sprawie nieruchomości położonej w Żernikach (gmina Września, powiat wrzesiński) wojewoda wydał decyzję o stwierdzeniu niepodpadania tej nieruchomości pod przepisy Dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z 1944 r. Postępowanie było…

Czytaj więcej

Na prośbę Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Maciej Obrębski sporządził opinię prawną zawierającą uwagi dotyczące projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dot. nieruchomości warszawskich oraz zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami…

Czytaj więcej

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 i 31 grudnia Kancelaria będzie nieczynna. W pozostałe dni zapraszamy w zwykłych godzinach otwarcia.

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego oraz r.pr. Konrada Figurskiego sprawie o ustalenie członkostwa w spółdzielni rolniczej, sąd okręgowy potwierdził wbrew stanowisku spółdzielni, że ponad dwadzieścia osób jest nieprzerwanie członkiem tejże spółdzielni. Zarząd stał na…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego sprawie o wydanie zespołu dworsko-parkowego w powiecie gnieźnieńskim mimo odmowy nadleśnictwa, które było dotychczasowym właścicielem obiektu, wydania nieruchomości, Skarb Państwa reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej zawarł ugodę sądową…

Czytaj więcej

Na wniosek sąsiadów nieruchomości reprezentowanych przez r.pr. Konrada Figurskiego Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto zgłosiła swój udział w procedurze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic w centrum Poznania. Skutkiem powyższego podczas sesji w…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez r.pr. Konrada Figurskiego sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie przesądził o wadliwości dokumentacji projektowej. Sąsiedzi obiektu doprowadzili również do stwierdzenia nieważności decyzji o warunków zabudowy i…

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek Kancelaria będzie nieczynna.

Czytaj więcej