Aktualności

Sukcesem zakończyło się prowadzone przez adw. Macieja Obrębskiego postępowanie sądowe o zniesienie współwłasności niemal 200-hektarowej nieruchomości rolnej nabytej przez rolników indywidualnych już na podstawie nowych przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi (Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego)….

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego jako obrońcy sprawie karnej przeciwko lekarzowi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wągrowcu sąd uniewinnił lekarza reprezentowanego przez Kancelarię od zarzucanego mu przestępstwa narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo…

Czytaj więcej

Prawomocnym, korzystnym dla następców prawnych orzeczeniem sądu zakończył się proces reaktywacji przedwojennej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która została przepisana z Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowego. Była ta niezmiernie złożona procedura z uwagi na…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego i r.pr Konrada Figurskiego sprawie lasów wchodzących w skład dawnego majątku ziemskiego Kociałkowa Górka (powiat poznański) wojewoda wydał decyzję o stwierdzeniu niepodpadania tychże lasów pod reformę rolną. Decyzja ta…

Czytaj więcej

Skala nieprawidłowości, które miały miejsce w sprawach dotyczących nieruchomości objętych dekretem o własności i użytkowaniu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy wywołała reakcję ustawodawcy i zmiany w przepisach. Błędy urzędników warszawskiego ratusza…

Czytaj więcej

W dniu 22 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy wydał korzystny wyrok dotyczący obrotu nieruchomościami rolnymi pomiędzy osobami bliskimi. Dzięki niemu usunięte zostały wątpliwości co do możliwości zbycia nieruchomości rolnej nabytej według nowych zasad na rzecz…

Czytaj więcej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w prowadzonej przez adw. Maciej Obrębskiego i r.pr. Arkadiusza Kanigowskiego stwierdził nieważność pierwszej z dwóch decyzji dotyczących przejścia własności gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w związku z rzekomym zrzeczeniem…

Czytaj więcej

Adw. Maciej Obrębski wziął udział w zorganizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków szkoleniu dla muzealników z zakresu ustalania proweniencji dzieł sztuki. Było ono prowadzone przez ekspertów uczestniczących między innymi w procesie odzyskania „Pomarańczarki”…

Czytaj więcej

W minionym tygodniu Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o niepodpadaniu pod reformę rolną zespołu dworsko-parkowego w Jerzynie, gmina Pobiedziska, powiat poznański. Trudnością w sprawie była niemożność odnalezienia świadków, którzy mogliby potwierdzić brak związku funkcjonalnego pomiędzy zespołem…

Czytaj więcej

W dniu dzisiejszym adw. Maciej Obrębski udzielił wywiadu dla telewizji dziennika Rzeczpospolita na temat nowych rozwiązań w prawie budowlanym. Przedmiotem rozmowy była możliwość budowy domów jednorodzinnych w oparciu wyłącznie o zgłoszenie i ryzykach z tym…

Czytaj więcej