Aktualności

W sprawie prowadzonej przez radcę prawnego Konrada Figurskiego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił decyzję Wojewody Wielkopolskiego w sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych. Sąd przychylił się do stanowiska skarżących, zgodnie z którym po…

Czytaj więcej

W sprawie prowadzonej przez r.pr. Konrada Figurskiego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nałożył na Komisję Regulacyjną do spraw gmin wyznaniowych żydowskich grzywnę w związku z odmową udostępnienia dokumentów dotyczących nieruchomości położonych w Swarzędzu. Sąd stwierdził,…

Czytaj więcej

W dniach 18-19 maja 2017 roku odbyła się zorganizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Wolsztyn konferencja z zakresu architektury rezydencjonalnej w Wielkopolsce. Przedmiotem obrad były zagadnienia dotyczące zarówno…

Czytaj więcej

Adw. Maciej Obrębski został powołany na członka nowoutworzonej Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zadaniem tejże Komisji będzie opiniowanie projektów aktów prawnych, a także zgłaszanie rozwiązań legislacyjnych. Adw. Maciej Obrębski specjalizując się w sprawach dotyczących…

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek Kancelaria będzie nieczynna.

Czytaj więcej

W dniu 3 kwietnia 2017 roku adw. Maciej Obrębski wziął udział w debacie na antenie Radia Merkury dotyczącej budowy pomnika Wypędzonych, który ma powstać przy ul. Towarowej w Poznaniu. Jego rozmówcą był Henryk Walendowski, prezes…

Czytaj więcej

Reprezentowana przez adw. Macieja Obrębskiego spółka, będąca jednym z liderów na polskim rynku usług pozycjonowania w Internecie, uzyskała wyrok skazujący przeciwko swojemu klientowi, który na forach internetowych dopuścił się naruszenia jej dobrego imienia, poprzez pomawianie…

Czytaj więcej

W dniu 7 grudnia 2016 roku na stronie C2 papierowego wydania Rzeczpospolitej, w artykule pod tytułem „Miała być fabryka, ale jest ściernisko”,  zasugerowano, że adw. Maciej Obrębski formułując opinię na temat decyzji Ministra Rolnictwa i…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego sprawie niepodpadania zespołu pałacowo-parkowego pod reformę rolną Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylił decyzję Wojewody Mazowieckiego i orzekł o niepodpadaniu ponad sześciohektarowej nieruchomości pod reformę rolną. Co istotne, w…

Czytaj więcej

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie zmiana nowelizacji Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przesuwająca termin jej wejścia w życie do dnia 1 maja 2016 roku. Tym samym właścicielom byłych majątków ziemskich lub…

Czytaj więcej