Aktualności

Arkadiusz Kanigowski posiada doświadczenie zarówno w obsłudze podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnych. Doświadczenie zdobywał m.in. w kancelariach w Poznaniu oraz Bydgoszczy, a także w obsłudze prawnej, przede wszystkim z zakresu nieruchomości oraz inwestycji…

Czytaj więcej

Adwokat Maciej Obrębski wziął udział w debacie organizowanej przez dziennik Rzeczpospolita na temat nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Prezydent RP ostatecznie podpisał uchwaloną w dniu 25 czerwca 2015 r. ustawę, wejdzie ona w życie…

Czytaj więcej

Zespół Kancelarii pod kierunkiem adw. Macieja Obrębskiego i r.pr. Konrada Figurskiego przygotował opinię w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP oraz prawem Unii Europejskiej nowouchwalonej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa budzi liczne zastrzeżenia, począwszy od…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego i r.pr. Konrada Figurskiego Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną w sprawie o odszkodowanie Skarbu Państwa za zaniechanie legislacyjne w związku z nieuchwaleniem ustawy reprywatyzacyjnej. Zagadnienie prawne, które…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego i r.pr. Konrada Figurskiego sprawie sprzedaży gruntów rolnych przez ANR Komisja Arbitrażowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych stwierdziła, iż operat szacunkowy przygotowany na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez r.pr. Konrada Figurskiego sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odroczył bezterminowo rozstrzygnięcie w odnośnie skargi na decyzję – pozwolenie na budowę budynku usługowo-handlowego przy jednej z głównych ulic w Poznaniu. Tymczasem inwestor…

Czytaj więcej

R.pr. Konrad Figurski weźmie udział w organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych akcji porad pro bono w dniu 18 kwietnia 2015 roku, której patronatu udzielił Prezydent RP. Dyżur w ramach udzielania bezpłatnych porad prawnych będzie…

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek Kancelaria będzie nieczynna.

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowej Rady Narodowej o przejęcie na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnej, Wojewoda Wielkopolski orzekł zwrot lasów o powierzchni 22 ha nad Jeziorem Powidzkim na rzecz…

Czytaj więcej

Zespół Kancelarii pod kierunkiem adw. Macieja Obrębskiego i r.pr. Konrada Figurskiego zakończył właśnie prace nad badaniem stanu prawnego (due diligence) nieruchomości  tworzących jedno z największych centr logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. To badanie prawne nieruchomości objęło…

Czytaj więcej