Aktualności

W dniach 19-20 listopada 2015 roku r.pr. Konrad Figurski wziął udział w konferencji „Problemy rozwoju małych miast” zorganizowanej przez Związek Miast Polskich. Jej przedmiotem były aktualne problemy samorządów małych miast, a także zagadnienia związane z…

Czytaj więcej

W dniu 17 listopada 2015 roku adw. Maciej Obrębski przeprowadził dla adwokatów będących członkami Wielkopolskiej Izby Adwokackiej szkolenie z zakresu regulacji prawnych dotyczących sprzedaży gruntów rolnych w świetle nowej Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowe…

Czytaj więcej

W dniach od 28 do 30 października 2015 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ziemiaństwo polskie na emigracji po 1939 roku”. Jej organizatorami byli Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oraz Fundacja…

Czytaj więcej

Radca prawny Konrad Figurski w dniu 28 października 2015 roku wziął udział w X Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” zorganizowanym przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich. W…

Czytaj więcej

Na łamach wydania Rzeczpospolitej z dnia 28 października 2015 roku został zamieszczony komentarz adwokata Macieja Obrębskiego w sprawie możliwości korzystania przez dzierżawców gruntów rolnych z prawa pierwokupu i prawa pierwszeństwa nabycia po dniu 1 stycznia…

Czytaj więcej

Tylko do końca 2015 roku można składać wnioski o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek wpisanych do Rejestru Handlowego. Jest to termin prawa materialnego i nie będzie podlegać przywróceniu. Po tej dacie, nawet jeśli przedwojenna…

Czytaj więcej

Arkadiusz Kanigowski posiada doświadczenie zarówno w obsłudze podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnych. Doświadczenie zdobywał m.in. w kancelariach w Poznaniu oraz Bydgoszczy, a także w obsłudze prawnej, przede wszystkim z zakresu nieruchomości oraz inwestycji…

Czytaj więcej

Adwokat Maciej Obrębski wziął udział w debacie organizowanej przez dziennik Rzeczpospolita na temat nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Prezydent RP ostatecznie podpisał uchwaloną w dniu 25 czerwca 2015 r. ustawę, wejdzie ona w życie…

Czytaj więcej

Zespół Kancelarii pod kierunkiem adw. Macieja Obrębskiego i r.pr. Konrada Figurskiego przygotował opinię w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP oraz prawem Unii Europejskiej nowouchwalonej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa budzi liczne zastrzeżenia, począwszy od…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego i r.pr. Konrada Figurskiego Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną w sprawie o odszkodowanie Skarbu Państwa za zaniechanie legislacyjne w związku z nieuchwaleniem ustawy reprywatyzacyjnej. Zagadnienie prawne, które…

Czytaj więcej