Aktualności

Sukcesem zakończyło się prowadzone przez adw. Macieja Obrębskiego postępowanie w sprawie o niepodpadanie pod reformę rolną zespołu dworsko-parkowego w jednej z podpoznańskich gmin. Dzięki wnikliwej kwerendzie, prowadzonej przez Kancelarię, udało się dostarczyć organowi niezaprzeczalnych dowodów,…

Czytaj więcej

Sukcesem przed organem I instancji zakończyła się , prowadzona przez adwokata Macieja Obrębskiego, sprawa o odszkodowanie za nieruchomość zajętą przez gminę pod drogę. Co istotne, droga ta nie miała statusu drogi publicznej, a dotychczasowe orzecznictwo…

Czytaj więcej

Na łamach Rzeczpospolitej został zamieszczony obszerny komentarz r.pr. Konrada Figurskiego odnośnie budzących coraz większe kontrowersje sprawach tzw. zaprzeczania pochodzenia niemieckiego byłych właścicieli majątków ziemskich. Konieczność wytaczania ww. powództw wynika z nieprzejednanego stanowiska Agencji Nieruchomości Rolnych,…

Czytaj więcej

We wczorajszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego został opublikowany artykuł na temat nowelizacji ustawy dotyczącej rekompensat za tzw. mienie zabużańskie wraz z komentarzem adw. Macieja Obrębskiego. Nowelizacja ta w części stanowi realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał,…

Czytaj więcej

Radca prawny Konrad Figurski, specjalizujący się w prawie budowlanym, przygotował analizę prawną procesu inwestycyjnego zmierzającego do powstania budynku usługowego przy jednej z głównych ulic handlowych w Poznaniu. Mieszkańcy sąsiednich nieruchomości wyrażają obawę, że mający powstać…

Czytaj więcej

W minionym tygodniu odbyło się przesłuchanie świadka, którego zeznania wykluczyły ponad wszelką wątpliwość niemieckie pochodzenie ostatniego przedwojennego właściciela majątku Brodnica. Konieczność prowadzenia przedmiotowego postępowania wynika  z faktu bezpodstawnego stanowiska ANR, która nawet w oczywistych stanach…

Czytaj więcej

Zespół Kancelarii przygotował opinię prawną na temat konstytucyjności oraz zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu nowelizacji Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Została ona złożona do sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotychczasowe brzmienie…

Czytaj więcej

W prowadzonej przez adwokata Macieja Obrębskiego sprawie przeciwko BZ WBK S.A. o zwrot pobranych przez nieuprawnione osoby z karty płatniczej znacznej kwoty środków, bank ostatecznie, mimo początkowej odmowy, uznał żądanie klientki i zwrócił całość utraconej…

Czytaj więcej