Zespół Kancelarii przygotowuje opinię prawną na temat konstytucyjności oraz zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu nowelizacji Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dotychczasowe brzmienie ustawy pozwala byłym właścicielom majątków ziemskich korzystać z prawa pierwszeństwa nabycia gruntów rolnych, wchodzących w skład należących do nich w przeszłości nieruchomości.

Projekt, nad którym trwają aktualnie prace legislacyjne, przewiduje znaczne ograniczenia w dysponowaniu gruntami nabytymi przy wykorzystaniu tego prawa, wprowadzając między innymi zakaz ich zbywania przez okres 10 lat od ich nabycia. Mimo negatywnych opinii MSZ i Biura Analiz Sejmowych, prace nad tym projektem nadal trwają.