News

Zespół Kancelarii przygotowuje opinię prawną na temat konstytucyjności oraz zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu nowelizacji Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dotychczasowe brzmienie ustawy pozwala byłym właścicielom majątków ziemskich korzystać z prawa pierwszeństwa…

Read more

W prowadzonej przez adwokata Macieja Obrębskiego sprawie przeciwko BZ WBK S.A. o zwrot pobranych przez nieuprawnione osoby z karty płatniczej znacznej kwoty środków, bank ostatecznie, mimo początkowej odmowy, uznał żądanie klientki i zwrócił całość utraconej…

Read more