Nieruchomości

Obrót ziemią rolną nadal będzie ograniczony – komentarz dla Rzeczpospolitej [07.05.2019]

Nowe zasady obrotu ziemią rolną od 26 czerwca 2019 – komentarz dla Rzeczpospolitej [25.06.2019]

Trwa awantura o zablokowaną drogę na Boninie. Mieszkańcy sami próbowali usunąć barykadę – komentarz dla Telewizji WTK [14.06.2019]

Kupno ziemi na wsi i w mieście będzie łatwiejsze - komentarz dla Rzeczpospolitej [29.04.2019]

Łatwiejszy obrót gruntami rolnymi – komentarz dla Rzeczpospolitej [14.03.2019]

Wywłaszczone grunty: kiedy następuje przedawnienie roszczeń – komentarz dla Rzeczpospolitej [07.03.2019]

Uwaga, abolicja: samowole budowlane do darmowej legalizacji – komentarz dla Rzeczpospolitej [04.03.2019]

Upadłość: ziemię kupi nie tylko rolnik – komentarz dla Rzeczpospolitej  [31.01.2019]

Kamienice pod lepszą ochroną – komentarz dla Rzeczpospolitej [03.01.2019]

Scalenie i łączenie gruntów łatwiejsze dla spółek – komentarz dla Rzeczpospolitej [01.01.2019]

Sprawa Michałowic a zwroty innych nieruchomości – komentarz dla Rzeczpospolitej [12.12.2018]

Nowa broń komisji weryfikacyjnej – komentarz dla Rzeczpospolitej  [03.12.2018]

Obrót ziemią rolną będzie zdecydowanie łatwiejszy – wywiad z adw. Maciejem Obrębskim  [29.11.2018]

Każdy chętny będzie mógł kupić hektar ziemi - komentarz dla Rzeczpospolitej  [28.11.2018]

Kupno ziemi rolnej przez osoby nie będące rolnikami będzie łatwiejsze – komentarz dla Rzeczpospolitej [30.09.2018]

Wywłaszczenie nieruchomości: o zwrot działki nie można będzie ubiegać się w nieskończoność – komentarz dla Rzeczpospolitej [05.09.2018]

Obrót ziemią rolną zostanie odblokowany w miastach, zamiast ugorów będą inwestycje – komentarz dla Rzeczpospolitej [30.07.2018]

Inwestor kupi ziemię rolną na licytacji komorniczej – komentarz dla Rzeczpospolitej [12.04.2018]

Firmy walczą w sądach o grube miliony – komentarz dla Rzeczpospolitej [08.03.2018]

Deweloper jeszcze kupi ziemię od rolnika – uchwała SN – komentarz dla Rzeczpospolitej [17.12.2017]

Obrót ziemią rolną: syn rolnika nie zawsze przejmie ziemię po ojcu – komentarz dla Rzeczpospolitej  [22.03.2017]

Obrót gruntami rolnymi zmalał po zmianie ustawy – komentarz dla Rzeczpospolitej [08.01.2017]

Kwestionowanie wysokości opłaty adiacenckiej [04.04.2013]

Odszkodowanie za grunt pod publiczną drogę wewnętrzną [03.04.2013]

Umowa przedwstępna nie daje gwarancji [26.05.2011]

Najem okazjonalny – na czym polega? [24.01.2011]

Wywłaszczenie nieruchomości pod nowe drogi [04.11.2010]

Ziemia zajęta pod budowę drogi a jej stan prawny [11.10.2010]

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości [08.10.2010]

Jakie prawa ma właściciel nieruchomości wobec najemcy? [31.08.2010]