Prawo rolne

Nowe zasady obrotu ziemią rolną od 26 czerwca 2019 – komentarz dla Rzeczpospolitej [25.06.2019]

Obrót ziemią rolną nadal będzie ograniczony – komentarz dla Rzeczpospolitej [07.05.2019]

Kupno ziemi na wsi i w mieście będzie łatwiejsze - komentarz dla Rzeczpospolitej [29.04.2019]

Łatwiejszy obrót gruntami rolnymi – komentarz dla Rzeczpospolitej [14.03.2019]

Upadłość: ziemię kupi nie tylko rolnik – komentarz dla Rzeczpospolitej  [31.01.2019]

Scalenie i łączenie gruntów łatwiejsze dla spółek – komentarz dla Rzeczpospolitej  [01.01.2019]

Obrót ziemią rolną będzie zdecydowanie łatwiejszy – wywiad z adw. Maciejem Obrębskim  [29.11.2018]

Kupno ziemi rolnej przez osoby nie będące rolnikami będzie łatwiejsze – komentarz dla Rzeczpospolitej [30.09.2018]

Każdy chętny będzie mógł kupić hektar ziemi – komentarz dla Rzeczpospolitej [28.11.2018]

Obrót ziemią rolną zostanie odblokowany w miastach, zamiast ugorów będą inwestycje – komentarz dla Rzeczpospolitej [30.07.2018]

Inwestor kupi ziemię rolną na licytacji komorniczej – komentarz dla Rzeczpospolitej [12.04.2018]

Deweloper jeszcze kupi ziemię od rolnika – uchwała SN – komentarz dla Rzeczpospolitej [17.12.2017]

Notariusze nie zawierają umów – komentarz dla Rzeczpospolitej [20.10.2017]

Grunty rolne: Notariusz nie odmówi przekazania ziemi – komentarz dla Rzeczpospolitej  [23.06.2017]

Obrót ziemią rolną: syn rolnika nie zawsze przejmie ziemię po ojcu – komentarz dla Rzeczpospolitej  [22.03.2017]

Obrót gruntami rolnymi zmalał po zmianie ustawy – komentarz dla Rzeczpospolitej [08.01.2017]

Najlepsze i najgorsze prawo: buble i perły prawne 2016 roku – komentarz dla Rzeczpospolitej [29.11.2016]

Grunty: czy deweloperzy mają na czym budować - komentarz dla Rzeczpospolitej [28.10.2016]

Ograniczenie handlu ziemią – skutki – komentarz dla Rzeczpospolitej [04.04.2016]

Ograniczenia w sprzedaży gruntów rolnych: strach przed obcymi zabiera zdrowy rozsądek – wywiad z adw. Maciejem Obrębskim [21.03.2016]

Obrót ziemią rolną ograniczony od 30 kwietnia 2016 - komentarz dla Rzeczpospolitej [23.02.2016]

Obrót ziemią rolną swobodny tylko częściowo – komentarz dla Rzeczpospolitej [04.01.2016]

Minister rolnictwa chce zakładać nowe wsie w zachodniej Polsce [10.12.2015]

PiS ograniczy handel ziemią – komentarz dla Rzeczpospolitej [20.11.2015]

Wykup ziemi rolnej przez dzierżawców zablokowany do 2019 roku – komentarz dla Rzeczpospolitej [28.10.2015]

Ustawa o ustroju rolnym – ziemianie chcą zaskarżenia do Trybunału – komentarz dla Rzeczpospolitej [06.09.2015]

Debata Rzeczpospolitej o sprzedaży ziemi rolnej cudzoziemcom [27.08.2015]