Kariera

W chwili obecnej prowadzimy rekrutację na stanowisko asystenta/praktykanta.

 

Profil kandydata:

  • student / studentka IV lub V roku studiów prawniczych;
  • zainteresowanie prawem lub postępowaniem cywilnym, administracyjnym lub prawem europejskim;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • „zacięcie” naukowe oraz kreatywność i wytrwałość w poszukiwaniu rozwiązań;
  • zainteresowanie odbyciem w przyszłości aplikacji adwokackiej lub radcowskiej.

CV kandydata winno koniecznie zawierać:

  • tytuł bądź zakres tematyczny pracy magisterskiej oraz imię i nazwisko promotora;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

captcha