O kancelarii

Założeniem towarzyszącym powstaniu kancelarii Obrębski Adwokaci i Radcowie Prawni było utworzenie kancelarii specjalizującej się w ściśle określonych dziedzinach prawa, w szczególności w sprawach z zakresu reprywatyzacji i obrotu dziełami sztuki. Kolejne specjalizacje stanowi prawo rolne,  budowlane i wodne oraz problematyka zniesławień i naruszeń dóbr osobistych. Zespół Kancelarii współtworzą osoby, które od wielu lat uczestniczyły w złożonych procesach sądowych, w tym pracowały w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w organach nadzoru budowlanego, co pozwala przy analizie spraw uwzględniać praktykę tychże przeciwników procesowych. Wieloletnie doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdej sprawy pozwoliły osiągnąć wymierne sukcesy. Kancelaria posiada w swojej strukturze doświadczonych archiwistów, co pozwala jej we własnym zakresie pozyskiwać potrzebne w sprawach dokumenty. Współpraca z wykwalifikowanymi geodetami, klasyfikatorami gruntów, urbanistami i inżynierami budownictwa umożliwia zapewnienie kompleksowej obsługi.

 

Kancelaria współpracuje z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim, będącym stowarzyszeniem zrzeszającym byłych właścicieli ziemskich, pozbawionych swoich majątków na podstawie reformy rolnej. W ramach tejże współpracy Kancelaria reprezentuje PTZ w postępowaniach przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich, których celem jest spowodowanie zmian legislacyjnych oraz podważenie konstytucyjności regulacji prawnych naruszających prawa ziemian. Nadto, posiadając doświadczenie w zakresie prawa europejskiego, podejmuje działania przed Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim na rzecz uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej.

 

Kancelaria świadczy także pro bono pomoc prawną na rzecz Wspólnoty Polaków Wypędzonych i Poszkodowanych przez Niemców w latach 1939-1945.