Reprywatyzacja

Specjalizujemy się m.in. w sprawach:

 • o niepodpadanie nieruchomości pod reformę rolną (w szczególności zespołów pałacowo-parkowych),
 • o odzyskanie lasów przejętych na podstawie Dekretu o przejęciu niektórych lasów na rzecz Skarbu Państwa,
 • rewindykacji wyposażenia dworów i pałaców, w tym księgozbiorów, skonfiskowanych podczas reformy rolnej,
 • o odszkodowania za zniszczenia zespołów pałacowo-parkowych w czasie ich posiadania przez Skarb Państwa,
 • o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z zespołów pałacowo-parkowych przez Skarb Państwa,
 • o ustalenie przysługiwania prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych spadkobiercom byłych właścicieli majątków ziemskich,
 • o zaprzeczenie niemieckiego pochodzenia byłych właścicieli majątków ziemskich,
 • reprywatyzacji zakładów przemysłowych,
 • mienia zabużańskiego,
 • restytucji dzieł sztuki,
 • dóbr martwej ręki i weryfikacja postępowań prowadzonych przed komisjami majątkowymi,
 • reaktywacji przedwojennych spółek,
 • przedwojennych obligacji i akcji,
 • o odszkodowania z tytułu zaniechania legislacyjnego

Kancelaria posiada w swoim zespole osoby na stałe zajmujące się kwerendami archiwalnymi, a także współpracuje z zawodowymi archiwistami w różnych częściach Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Doświadczenie:

Sprawy o niepodpadanie pod reformę rolną (lub dekret o lasach):

 1. zespołów dworsko-parkowych:
  • w Czerwonej Wsi (powiat kościański),
  • w Jerzynie (powiat poznański),
  • w Dakowach Mokrych (powiat nowotomyski),
  • w Polwicy (powiat średzki),
  • w Gaju (powiat śremski),
  • w Żernikach (powiat wrzesiński),
  • w Studzieńcu (powiat płocki),
  • w Feliksowie (powiat śremski),
  • w Czernikach (powiat kościerski),
  • w Bytyniu (powiat szamotulski),
  • w Piotrowicach (powiat słupecki),
  • w Kolczynie (powiat sierpecki),
  • w Wichulcu (powiat brodnicki),
  • w Konopnicy (powiat wieluński),
  • w Lusówku (powiat poznański),
  • w Osowie Starym (powiat obornicki),
  • w Marlewie (powiat obornicki),
  • w Chraplewie (powiat nakielski),
  • w Marcinkowie Dolnym (powiat żniński),
  • w Kosowie (powiat gostyński),
  • w Nienadowej (powiat przemyski),
  • w Strzyżewicach (powiat leszczyński),
  • w Jasionce (powiat rzeszowski),
  • w Brzostowie (powiat pilski),
  • w Kochłowach (powiat ostrzeszowski),
  • w Zalesiu (powiat rzeszowski),
  • Staromieściu (powiat rzeszowski) pod reformę rolną,
 2. powozowni:
  • w Czerwonej Wsi (powiat kościański),
 3. gorzelni:
  • w Grodźcu (powiat koniński),
  • w Gaju (powiat śremski),
  • w Kosowie (powiat gostyński),
  • w Nienadowej (powiat przemyski),
 4. lotniska:
  • w Jasionce (powiat rzeszowski),
 5. łuszczarni szyszek:
  • w Grodźcu (powiat koniński),
 6. tartaku:
  • w Grodźcu (powiat koniński),
 7. stawów:
  • w Topornicy (powiat zamojski),
  • w Rozwadach (powiat przysuski) – pod dekret o lasach,
 8. torfowisk:
  • w Piotrowicach (powiat słupecki),
 9. gruntów rolnych:
  • w Konopnicy (powiat wieluński),
  • w Orlinku (powiat nakielski),
  • w Wycinkach (powiat mogileński),
  • w Hruszowicach (powiat przemyski),
 10. lasów:
  • w Jasionce (powiat rzeszowski),
  • w Nienadowej (powiat przemyski),
  • w Dakowach Mokrych (powiat nowotomyski),
  • w Objezierzu (powiat obornicki),
  • w Nieczajnej (powiat obornicki),
  • w Kociałkowej Górce (powiat poznański),
  • w Pudliszkach (powiat gostyński),
  • w Konopnicy (powiat wieluński),

Sprawy o zwrot w naturze:

 • lasów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (50 ha),
 • lasów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (43 ha),
 • lasów w powiecie słupeckim (22 ha),
 • części majątku leśnego w powiecie rzeszowskim,

Sprawy o ustalenie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości dla spadkobierców właścicieli nieruchomości rolnych:

 • pod Pobiedziskami (powiat poznański),
 • pod Kostrzynem (powiat poznański),
 • pod Sremem (powiat śremski),

Sprawy o zaprzeczenie niemieckiego pochodzenia właścicieli majątków ziemskich:

 • Feliksowo (powiat śremski),
 • Gaj (powiat śremski),
 • Brodnica (powiat śremski),
 • Stefanowo (powiat nowotomyski),
 • Sokolniki (powiat gnieźnieński),

Sprawy dotyczące gruntów warszawskich:

 • kamienice na Saskiej Kępie,
 • kamienica na Ochocie,
 • kamienica na Woli,
 • dom na Bielanach,
 • budynki produkcyjne na Bielanach,

Sprawy dotycząca weryfikacji rozstrzygnięcia Komisji Majątkowej w odniesieniu do nieruchomości:

 • w powiecie szamotulskim,
 • w powiecie kościańskim,

Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu:

 • nieruchomości rolnej w powiecie gnieźnieńskim (w zamian za zaopatrzenie emerytalne),
 • nieruchomości rolnej w powiecie nakielskim (w zamian za zaopatrzenie emerytalne),
 • młyna w Chełmie,

Sprawy reaktywacji przedwojennych spółek:

 • branży garbarskiej,
 • branży olejarskiej,
 • branży włókienniczej,
 • branży drukarskiej,
 • branży drzewnej,

Sprawy mienia zabużańskiego:

 • województwo nowogródzkie (Białoruś),
 • obwód brzeski (Białoruś),
 • obwód lwowski (Ukraina),
 • Wilno (Litwa),

Inne:

 • Sprawy dotyczące nieruchomości Ordynacji Przeworskiej,
 • Reprezentowanie Opactwa Benedyktynów w sprawie nieruchomości przejętych na postawie ustawy dotyczącej dóbr martwej ręki,
 • Liczne sprawy rewindykacji dzieł sztuki, księgozbiorów i archiwaliów z muzeów i urzędów.

⇒ przejdź do: KANCELARIA W MEDIACH – REPRYWATYZACJA