Reprywatyzacja

 • sprawy o niepodpadanie nieruchomości pod reformę rolną (w szczególności zespołów pałacowo-parkowych),
 • sprawy o odzyskanie lasów przejętych na podstawie Dekretu o przejęciu niektórych lasów na rzecz Skarbu Państwa,
 • rewindykacja wyposażenia dworów i pałaców, w tym księgozbiorów,  skonfiskowanych podczas reformy rolnej,
 • sprawy o odszkodowania za zniszczenia zespołów pałacowo-parkowych w czasie ich posiadania przez Skarb Państwa,
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z zespołów pałacowo-parkowych przez Skarb Państwa,
 • sprawy o ustalenie przysługiwania prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych spadkobiercom byłych właścicieli majątków ziemskich,
 • sprawy o zaprzeczenie niemieckiego pochodzenia byłych właścicieli majątków ziemskich,
 • reprywatyzacja zakładów przemysłowych,
 • sprawy mienia zabużańskiego,
 • restytucja dzieł sztuki,
 • sprawy dóbr martwej ręki i weryfikacja postępowań prowadzonych przed komisjami majątkowymi,
 • reaktywacja przedwojennych spółek,
 • sprawy dotyczące przedwojennych obligacji i akcji,
 • odszkodowania z tytułu zaniechania legislacyjnego.

Kancelaria posiada w swoim zespole osoby na stałe zajmujące się kwerendami archiwalnymi, a także współpracuje z zawodowymi archiwistami w różnych częściach Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Doświadczenie:

 • sprawa o niepodpadanie zespołu pałacowo-parkowego w Czerwonej Wsi, powiat kościański, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu dworsko-parkowego w Jerzynie, powiat poznański, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu dworsko-parkowego w Dakowych Mokrych, powiat nowotomyski, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu dworsko-parkowego w Polwicy, powiat średzki, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu dworsko-parkowego w Gaju, powiat śremski, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu dworsko-parkowego w Żernikach, powiat wrzesiński, pod reformę rolną,
 • sprawa o  niepodpadanie zespołu pałacowo-parkowego w Studzieńcu, powiat płocki, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu dworsko-parkowego w Feliksowie, powiat śremski, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu pałacowo-parkowego w Czernikach, powiat kościerski, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu pałacowo-parkowego w Bytyniu, powiat szamotulski, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu dworsko-parkowego w Piotrowicach, powiat słupecki, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu dworsko-parkowego w Kolczynie, powiat sierpecki, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu dworsko-parkowego w Wichulcu, powiat brodnicki, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu pałacowo-parkowego w Konopnicy, powiat wieluński, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu dworsko-parkowego w Lusówku, powiat poznański, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu dworsko-parkowego w Osowie Starym, powiat obornicki, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu dworsko-parkowego w Marlewie, powiat obornicki, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu pałacowo-parkowego w Chraplewie, powiat nakielski, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu dworsko-parkowego w Marcinkowie Dolnym, powiat żniński, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie zespołu pałacowo-parkowego w Kosowie, powiat gostyński, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie powozowni w Czerwonej Wsi, powiat kościański, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie gorzelni w Grodźcu, powiat koniński, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie gorzelni w Gaju, powiat śremski, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie łuszczarni szyszek w Grodźcu, powiat koniński, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie tartaku w Grodźcu, powiat koniński, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie stawów w Topornicy, powiat zamojski, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie torfowisk w Piotrowicach, powiat słupecki, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie gruntów rolnych w Konopnicy, powiat wieluński, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie majątku ziemskiego Orlinek, powiat nakielski, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie części majątku ziemskiego Wycinki, powiat mogileński, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie części majątku ziemskiego Hruszowice, powiat przemyski, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie lasów w Dakowych Mokrych, powiat nowotomyski pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie lasów w Objezierzu, powiat obornicki, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie lasów w Nieczajnej, powiat obornicki, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie lasów w Kociałkowej Górce, powiat poznański, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie lasów w Pudliszkach, powiat gostyński, pod reformę rolną,
 • sprawa o niepodpadanie lasów w Konopnicy, powiat wieluński, pod reformę rolną,
 • sprawa o zwrot w naturze 50 ha lasów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
 • sprawa o zwrot 43 ha lasów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
 • sprawa o zwrot 22 ha lasów w powiecie słupeckim,
 • sprawa o zwrot części majątku leśnego w powiecie rzeszowskim,
 • sprawa o ustalenie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości dla spadkobierców właściciela nieruchomości rolnej pod Pobiedziskami, powiat poznański,
 • sprawa o ustalenie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości dla spadkobierców właściciela nieruchomości rolnej pod Kostrzynem, powiat poznański,
 • sprawa o ustalenie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości dla spadkobierców właściciela nieruchomości rolnej , powiat śremski,
 • zaprzeczenie niemieckiego pochodzenia właścicieli majątku ziemskiego Feliksowo, powiat śremski,
 • zaprzeczenie niemieckiego pochodzenia właściciela majątku ziemskiego Gaj, powiat śremski,
 • zaprzeczenie niemieckiego pochodzenia właściciela majątku ziemskiego Brodnica, powiat śremski,
 • zaprzeczenie niemieckiego pochodzenia właścicieli majątku ziemskiego Stefanowo, powiat nowotomyski,
 • zaprzeczenie niemieckiego pochodzenia właścicieli majątku ziemskiego Sokolniki, powiat gnieźnieński,
 • grunty warszawskie – kamienica na Saskiej Kępie,
 • grunty warszawskie – kamienica na Ochocie,
 • grunty warszawskie – kamienica na Woli,
 • grunty warszawskie – kamienica na Saskiej Kępie,
 • grunty warszawskie – dom na Bielanach,
 • grunty warszawskie – kamienica na Saskiej Kępie,
 • grunty warszawskie – budynki produkcyjne na Bielanach,
 • reprezentowanie Opactwa Benedyktynów w sprawie nieruchomości przejętych na postawie ustawy dotyczącej dóbr martwej ręki,
 • weryfikacja rozstrzygnięcia Komisji Majątkowej w odniesieniu do nieruchomości w powiecie szamotulskim,
 • weryfikacja rozstrzygnięcia Komisji Majątkowej w odniesieniu do nieruchomości w powiecie kościańskim,
 • sprawa o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu nieruchomości rolnej w powiecie gnieźnieńskim w zamian za zaopatrzenie emerytalne,
 • sprawa o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu nieruchomości rolnej w powiecie nakielskim w zamian za zaopatrzenie emerytalne,
 • sprawa o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu młynu w Chełmie,
 • sprawa reaktywacji przedwojennej spółki branży garbarskiej,
 • sprawa  reaktywacji przedwojennej spółki branży olejarskiej,
 • sprawa reaktywacji przedwojennej spółki branży włókienniczej,
 • sprawa reaktywacji przedwojennej spółki branży drukarskiej,
 • sprawa reaktywacji przedwojennej spółki branży drzewnej,
 • sprawy mienia zabużańskiego – województwo nowogródzkie, Białoruś,
 • sprawy mienia zabużańskiego – obwód lwowski, Ukraina,
 • sprawy mienia zabużańskiego – Wilno, Litwa,
 • sprawy dotyczące nieruchomości Ordynacji Przeworskiej.

 

Liczne sprawy rewindykacji dzieł sztuki, księgozbiorów i archiwaliów z muzeów i urzędów.

Publikacje