Nieruchomości

Specjalizujemy się m.in.:

 • w negocjacjach dotyczących nabycia lub sprzedaży nieruchomości,
 • w doradztwie przy nabyciu i sprzedaży nieruchomości, w tym przygotowywaniu projektów umów,
 • w analizie ksiąg wieczystych,
 • w weryfikacji stanu prawnego (due diligence) nieruchomości,
 • w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych nieruchomości, w tym obsłudze procesów budowlanych i sporządzaniu wszelkich umów z zakresu budownictwa,
 • w obsłudze firm zarządzających nieruchomościami,
 • w przygotowywaniu umów i aktów prawnych dotyczących nieruchomości, w tym umów najmu i dzierżawy oraz umów deweloperskich,
 • w sprawach o odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną,
 • w sprawach o wywłaszczenie nieruchomości,
 • w sprawach dotyczących wywłaszczenia pod drogi na podstawie tzw. specustawy, w tym kwestionowaniu ocen oddziaływania na środowiska i staraniach o zmianę przebiegu drogi,
 • w sprawach o zwrot nieruchomości niewykorzystanych na cele wywłaszczenia,
 • w sprawach z zakresu posiadania nieruchomości, w tym kwestiach dotyczących czynszów,
 • w sprawach dotyczących zasiedzenia własności nieruchomości,
 • w zniesieniu współwłasności nieruchomości,
 • w odszkodowaniach za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • w odszkodowaniach za niedostarczenie lokalu socjalnego,
 • w sprawach związanych z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców (w tym uzyskiwaniu zezwoleń MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców).

Kancelaria współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska na terenie całej Polski, co umożliwia sporządzanie eksperckich opinii na potrzeby postępowań.

 

 

⇒ przejdź do: KANCELARIA W MEDIACH – NIERUCHOMOŚCI