Nieruchomości

 • negocjacje dotyczące nabycia lub sprzedaży nieruchomości,
 • doradztwo przy nabyciu i sprzedaży nieruchomości, w tym przygotowywanie projekty umów,
 • analiza ksiąg wieczystych,
 • weryfikacja stanu prawnego (due diligence) nieruchomości,
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych nieruchomości, w tym obsługa procesów budowlanych i sporządzanie wszelkich umów z zakresu budownictwa,
 • obsługa firm zarządzających nieruchomościami,
 • przygotowywanie umów i aktów prawnych dotyczących nieruchomości, w tym umów najmu i dzierżawy, umów deweloperskich,
 • sprawy o odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną,
 • sprawy o wywłaszczenie nieruchomości,
 • sprawy dotyczące wywłaszczenia pod drogi na podstawie tzw. specustawy, w tym kwestionowanie ocen oddziaływania na środowiska, starania o zmianę przebiegu drogi,
 • sprawy o zwrot nieruchomości niewykorzystanych na cele wywłaszczenia,
 • sprawy z zakresu posiadania nieruchomości, w tym kwestie dotyczące czynszów,
 • sprawy dotyczące zasiedzenia własności nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (w tym uzyskiwanie zezwoleń MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców).

Kancelaria współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska na terenie całej Polski, co umożliwia przedstawianie w postępowaniach eksperckich opinii.

 

Publikacje