Ochrona dóbr osobistych

  • roszczenia (majątkowe i niemajątkowe) związane z naruszeniem dóbr osobistych Klientów,
  • ustalanie danych osobowych autorów anonimowych wpisów na forach internetowych,
  • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych przedsiębiorców, w tym naruszenia dobrego imienia, renomy, klienteli, tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how i nazwy,
  • sprawy o zniewagę i zniesławienie,
  • sprawy zwalczania nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do renomy,
  • odpowiedzi i sprostowania prasowe, wnioski o publikacje, odpowiedzi na takie wnioski,
  • dostęp do informacji publicznej, sporządzanie wniosków, odwołania, skargi do sądów administracyjnych,
  • ochrona danych osobowych, postępowania przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Publikacje