Odnawialne źródła energii

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu odnawialnych źródeł energii, w szczególności energetyki słonecznej, wiatrowej i geotermalnej. Przestrzenią naszej działalności jest jednak w głównej mierze obsługa prawna rolników i właścicieli ziemskich, jako podmiotów w trudniejszej sytuacji negocjacyjnej względem dynamicznych inwestorów działających w sektorach energetyki i surowców naturalnych oraz wsparcie prawne inwestorów spoza rynku odnawialnych źródeł energii, którzy stosując zasadę dywersyfikacji swojego portfela zamierzają ulokować środki na rynku OZE poprzez realizację inwestycji energetycznej z większym partnerem lub realizują inwestycję na własne potrzeby.

Oferujemy usługi w zakresie:

  • sporządzania, opiniowania i negocjowania umów dzierżawy oraz umów sprzedaży gruntów pod elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe jak i umów inwestycyjnych,
  • oceny ryzyka związanego z realizacją wieloletnich inwestycji energetycznej na gruntach wydzierżawiającego oraz proponowania rozwiązań ryzyko to minimalizujących,
  • kontroli realizacji inwestycji energetycznych zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach,
  • reprezentacji kontrahentów w sporach z inwestorami i podmiotami energetycznymi.