Prawo budowlane

Specjalizujemy się m.in.:

 • w sprawach o wydanie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę,
 • w reprezentowaniu właścicieli nieruchomości w postępowaniach związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • w sprawach o odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • w sprawach dotyczących legalizacji samowoli budowlanej,
 • w sprawach odrolnienia gruntów,
 • w sprawach dotyczących podziału nieruchomości, w szczególności rolnych i leśnych,
 • w kompleksowej obsłudze procesu inwestycyjnego na nieruchomościach,
 • w sporządzaniu umów o prace projektowe,
 • w sporządzaniu umów o roboty budowlane,
 • w sporządzaniu umów o nadzór inwestorski,
 • w sporządzaniu umów deweloperskich i rezerwacyjnych,
 • w reprezentowaniu w postępowaniach sądowych inwestorów i wykonawców.

⇒ przejdź do: KANCELARIA W MEDIACH – PRAWO BUDOWLANE