Prawo budowlane

 • sprawy o wydanie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę,
 • reprezentowanie właścicieli nieruchomości w postępowaniach związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • sprawy o odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • sprawy dotyczące legalizacji samowoli budowlanej,
 • sprawy odrolnienia gruntów,
 • sprawy dotyczące podziału nieruchomości, w szczególności rolnych i leśnych,
 • kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego na nieruchomościach,
 • umowy o prace projektowe,
 • umowy o roboty budowlane,
 • umowy o nadzór inwestorski,
 • umowy deweloperskie i rezerwacyjne,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych inwestorów i wykonawców.

Publikacje