Prawo europejskie

  • przygotowywanie wniosków o skierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
  • przygotowywanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Publikacje