Prawo filmowe

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu produkcji filmowej i telewizyjnej świadcząc pomoc prawną na każdym etapie powstawania i eksploatacji filmu, począwszy od pozyskania praw do materiału literackiego oraz ułożenia współpracy z koproducentami, inwestorami, twórcami i wykonawcami, przez etap produkcji (gdzie dynamicznie reagujemy na zmiany koncepcyjne twórców oraz niespodzianki na planie) i postprodukcji, aż po prawne zabezpieczenie efektywności etapu dystrybucji na różnych polach eksploatacji.

Na proces powstawania i eksploatacji filmu patrzymy całościowo, nie tylko dzięki doświadczeniu w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz środowiska filmowego, lecz również dzięki branżowemu wykształceniu i doświadczeniu w produkcji filmowej. Dzięki temu rozumiemy jak rozległa jest odpowiedzialność producenta i jak dużym ryzykiem obarczona jest cała produkcja. Dlatego proponujemy rozwiązania i zabezpieczenia, których wdrożenie na jak najwcześniejszym etapie produkcji zapewnić ma jej bezpieczeństwo i finansowy zwrot.

Oferujemy usługi m.in. w zakresie:

 • wyboru odpowiedniej formy działalności gospodarczej na potrzeby produkcji filmowej,
 • pozyskiwania praw do materiału literackiego i archiwalnego oraz praw do muzyki,
 • analizy treści materiału literackiego pod kątem naruszeń praw i dóbr osobistych osób trzecich,
 • „czyszczenia praw” na potrzeby produkcji filmowej (Clearing Rights, Chain of Title),
 • wsparcia w pozyskiwaniu środków publicznych na produkcję filmową (m.in. z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz regionalnych funduszy filmowych),
 • wsparcia w sporządzaniu planu podziału wpływów (recoupment plan) w produkcji filmowej,
 • sporządzania, opiniowania i negocjowania umów m.in. z koproducentami, inwestorami, twórcami, artystami wykonawcami, opiekunami artystycznymi, ekipą techniczną, dystrybutorami, agentami sprzedaży,
 • sporządzania i negocjowania umów zabezpieczających interesy twórców filmowych (m.in. scenarzystów, reżyserów, operatorów, kompozytorów, scenografów, montażystów) i artystów wykonawców (m.in. aktorów, muzyków i wokalistów),
 • oceny ryzyka związanego z realizacją produkcji filmowej,
 • kontroli realizacji produkcji filmowej zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach,
 • reprezentacji środowiska filmowego w sporach sądowych.

Doświadczenie:

Filmy przy których świadczyliśmy pomoc prawną trafiły dotychczas do dystrybucji na trzech kontynentach.