Prawo medyczne

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym o błąd w sztuce lekarskiej zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym,
 • obrona lekarzy w postępowaniach karnych w sprawach prawa medycznego,
 • zastępstwo procesowe w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej,
 • reprezentowanie lekarzy i pokrzywdzonych w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed rzecznikami odpowiedzialności zawodowej oraz sądami lekarskimi,
 • obsługa prawna prawna podmiotów leczniczych,
 • reprezentowanie w sprawach o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody.

Doświadczenie

 • współpraca przy tworzeniu informatycznego systemu zarządzania ryzykiem odszkodowawczym w podmiotach leczniczych,
 • przeprowadzenie likwidacji majątku samodzielnego publicznego ZOZ oraz cesji kontraktu z NFZ,
 • postępowanie w sprawie stwierdzenia niezdolności lekarza do wykonywania zawodu,
 • kwestionowanie decyzji o skierowaniu kierowcy na badania psychiatryczne,
 • negocjacje z ubezpieczycielem w sprawie odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny,
 • odwołania od orzeczeń lekarskich w sprawach o ustalenie potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Publikacje