Prawo podatkowe

  • wstępna optymalizacja podatkowa,
  • wnioski o interpretacje podatkowe,
  • postępowania przed Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową, Urzędem Kontroli Skarbowej,
  • postępowania sądowo-administracyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.