Prawo rolne

 • reprezentowanie w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych od Agencji Nieruchomości Rolnych, w tym uzyskiwanie zgody Prezesa ANR na nabycie,
 • sprawy o unieważnienie wycen nieruchomości przygotowanych na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych,
 • ustalanie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych,
 • sprawy dotyczące dzierżaw gruntów rolnych,
 • postępowania o udostępnienie przez ANR umów i innych dokumentów dotyczących nieruchomości rolnych,
 • badanie stanu prawnego nieruchomości rolnych i leśnych (due dilligence),
 • sprawy o odrolnienie gruntów,
 • podział nieruchomości rolnych i leśnych,
 • postępowania w sprawach scalania gruntów rolnych,
 • sprawy dotyczące dopłat, w tym na zalesienie,
 • spory pomiędzy członkami a spółdzielniami rolnymi,
 • sprawy o ustalenie członkostwa w spółdzielniach rolnych.

 Publikacje