Prawo rolne

Specjalizujemy się m.in.:

 • w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w tym uzyskiwaniu zgody Prezesa KOWR na nabycie,
 • sprawach o unieważnienie wycen nieruchomości przygotowanych na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • w ustalaniu prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych,
 • w sprawach dotyczących dzierżaw gruntów rolnych,
 • w prowadzeniu postępowań o udostępnienie przez KOWR umów i innych dokumentów dotyczących nieruchomości rolnych,
 • w badaniu stanu prawnego nieruchomości rolnych i leśnych (due dilligence),
 • w sprawach o odrolnienie gruntów,
 • w podziale nieruchomości rolnych i leśnych,
 • w prowadzeniu postępowań w sprawach scalania gruntów rolnych,
 • w sprawach dotyczących dopłat, w tym na zalesienie,
 • reprezentowaniu członków spółdzielni w sporze ze spółdzielniami rolnymi,
 • w sprawach o ustalenie członkostwa w spółdzielniach rolnych.

⇒ przejdź do: KANCELARIA W MEDIACH – PRAWO ROLNE