Prawo spadkowe

Specjalizujemy się m.in.:

  • w prowadzeniu złożonych postępowań spadkowych zmierzających do zmiany kręgu spadkobierców,
  • w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
  • w sprawach o zachowek,
  • w sprawach o uchylenie się od skutków oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • w przygotowywaniu projektów testamentów, w tym zapisów windykacyjnych,
  • w uzyskiwaniu decyzji poświadczających polskie obywatelstwo,
  • w ustalaniu pochodzenia osób, w szczególności z rodów szlacheckich,
  • w przygotowywaniu umów z zakresu prawa spadkowego, w tym o zbycie udziału w spadku.