Prawo spadkowe

  • prowadzenie złożonych postępowań spadkowych zmierzających do zmiany kręgu spadkobierców,
  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
  • sprawy o zachowek,
  • sprawy o uchylenie się od skutków oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • projekty testamentów, w tym zapisy windykacyjne,
  • uzyskiwanie decyzji poświadczających polskie obywatelstwo,
  • ustalanie pochodzenia osób, w szczególności z rodów szlacheckich,
  • umowy o zbycie udziału w spadku.

Publikacje