Prawo zabytków i dzieł sztuki

Specjalizujemy się m.in.:

  • w sprawach o wpis do rejestru zabytków,
  • w sprawach pozwoleń na wywóz czasowy i stały zabytków za granicę,
  • w reprezentowaniu inwestorów w postępowaniach przed powiatowym i wojewódzkim konserwatorem zabytków,
  • obronie w sprawach  o przestępstwa przeciwko dziedzictwu kultury, dobrom kultury, zabytkom,
  • w restytucja dzieł sztuki, w szczególności przejętych w ramach reformy rolnej,
  • w przygotowywaniu projektów umów sprzedaży dzieł sztuki,
  • w prowadzanie negocjacji we wszelkich transakcjach dotyczących dzieł sztuki,
  • w badanie stanu prawnego dzieł sztuki.

⇒ przejdź do: KANCELARIA W MEDIACH – PRAWO ZABYTKÓW I DZIEŁ SZTUKI