Najnowsze artykuły

castle-gd4ecaad36_1280

Dnia 16 września 2021 roku weszła w życie rodząca bardzo negatywne skutki dla spraw reprywatyzacyjnych nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów regulujących stwierdzanie nieważności decyzji administracyjnych. Szerzej na ten temat pisałem na łamach ostatniego…

abandoned-gc0d4471f6_1280
piątek, 10 wrzesień 2021

Kolejny skuteczny zamach na reprywatyzację

W cieniu dyskusji na temat nowelizacji ustawy medialnej, niestety na chwilę ucichła debata w drugiej bardzo doniosłej sprawie – wprowadzenia zakazu stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych wydanych więcej niż 10 lat temu niezależnie od stopnia naruszenia…

antique-g8f46a2f4f_1280
niedziela, 21 marzec 2021

Problematyczne dobra utracone

W ostatnich latach niezwykle medialna stała się restytucja dóbr kultury utraconych podczas II wojny światowej zarówno przez Polskę, jak i osoby prywatne. Coraz częściej pojawiają się doniesienia o odzyskaniu obrazów, czy rzeźb znanych artystów, które…

warsaw-gd59b43344_1280
środa, 23 wrzesień 2020

Zamach na reprywatyzację

Wydawałoby się, że czas pandemii nie będzie sprzyjać pracom legislacyjnym nad problemem reprywatyzacji. Tymczasem, w dniu 14 sierpnia 2020 roku Sejm, zaledwie po dwóch miesiącach od wpływu projektu ustawy, uchwalił nowelizację Ustawy o gospodarce nieruchomościami,…

wywłaszczenie-lost-places-3618561_1280
wtorek, 3 marzec 2020

Ostatnia chwila na zwrot

Dnia 14 maja 2020 roku upływa ostateczny termin składania wniosków o zwrot nieruchomości wywłaszczonych na cele publiczne, w przypadku gdy od uostatecznienia się decyzji bądź zawarcia umowy, na podstawie której nastąpiło przejęcie prawa własności, upłynęło…