Archiwum z miesiąca grudzień, 2013

paragraf czerwony

Przepisy prawne przewidują kilka form legalnego pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej. Spośród nich najczęściej występujące to wiza i zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Nadto pobyt może odbywać się na podstawie zezwolenia na osiedlenie się…

SONY DSC

Abstrahując od kwestii konstytucyjności Dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej (reforma rolna 1944), wskazać należy, że jego działaniem nie było objęte mienie ruchome znajdujące się w pałacach i budynkach mieszkalnych. Dokonując literalnej wykładni par. 11 rozporządzenia…

pałac

Wśród dekretów nacjonalizacyjnych najbardziej doniosłym pod względem ilości przejętych nieruchomości jest Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej z 1944 roku (dekret o reformie rolnej 1944). Przewidziana w nim procedura jest złożona, stąd…