W związku ze zmianą zarządzenia Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zniesiony został zakaz sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wobec których ich byłym właścicielom lub ich spadkobiercom przysługują roszczenia reprywatyzacyjne. Zakaz taki obowiązywał do…