W związku z coraz większą aktywnością Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie sprzedaży gruntów rolnych, znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, na tzw. Ziemiach Odzyskanych, byli właściciele napotykają na problemy ze skorzystaniem z prawa…