W dniu 28 sierpnia 2015 roku Prezydent podpisał nową ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego (druk sejmowy 3109), regulującą sprzedaż gruntów rolnych, która niezaprzeczalnie stanowi zbiór kontrowersyjnych przepisów, na co zwracano uwagę podczas całego procesu legislacyjnego….