Wraz z początkiem transformacji ustrojowej aktualna stała się kwestia reprywatyzacji mienia, które zostało przejęte przez Państwo po II Wojnie Światowej. Inicjatorem prac nad poszczególnymi projektami ustaw były zarówno obie izby parlamentu, prezydent, jak i rząd….