Mimo iż od czasu reformy rolnej minęło ponad 70 lat, to kwestia własności dzieł sztuki przejętych wraz z majątkami ziemskimi pozostaje w zaskakująco znacznym stopniu nadal nieuregulowana. Co istotne, nie stoi temu na przeszkodzie stanowisko…