Niezakończenie procedury sprzedaży gruntów rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wskutek zmiany przepisów może stać się podstawą roszczeń odszkodowawczych wobec ANR.   Z dniem 30 kwietnia 2016 roku Ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej…