Brak ustawy reprywatyzacyjnej oraz zniesienie zakazu sprzedaży nieruchomości rolnych objętych roszczeniami spadkobierców sprawia, że nie zawsze uzyskanie decyzji wojewody o stwierdzeniu niepodpadania nieruchomości pod reformę rolną może stanowić podstawę do żądania wydania nieruchomości w posiadanie…