Sąd Najwyższy w dniu 22 czerwca 2017 roku ogłosił precedensowy wyrok dotyczący zakazu zbywania gruntów rolnych przez ich nabywcę przez okres dziesięciu lat od dnia nabycia. Zgodnie z art. 2b ust. 1 Ustawy o kształtowaniu…