Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze SK 11/12 i w jego następstwie nowelizacja ustawy zabużańskiej stworzyły możliwość składania wniosków przez właścicieli majątków kresowych lub ich spadkobierców, którzy to właściciele nie zamieszkiwali w dniu 1 września 1939…