Przy badaniu stanu prawnego przedwojennych nieruchomości w dawnym zaborze pruskim niejednokrotnie pojawia się problem braku wpisu właściciela w ówczesnej księdze wieczystej. Może to mieć bardzo doniosłe skutki, ale nie można przekreślać sprawy z Zgodnie z…