Przez niecałe dziesięć lat, do 29 kwietnia 2016 roku, byli właściciele majątków ziemskich lub ich spadkobiercy mieli możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych w przypadku ich sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy…